Bolån snitträntor (november)

Visa fler
Bolag 3 mån % 1 år % 2 år %  
2,85 3,93 4,22
3,01 3,76 4,03
3,07 3,77 -
2,77 3,78 4,03
3,37 4,24 4,33
Skandia bolån 2,70 3,73 4,08
Länsförsäkringar 3,07 3,61 4,20
Handelsbanken 3,07 4,01 4,23
ICA Banken 2,69 3,66 3,93
Nordea bolån 3,57 4,01 4,14
SEB 3,12 3,95 4,20
Ålandsbanken bolån 3,31 - -
Bolag 3 år % 4 år % 5 år %  
4,23 - 4,20
4,12 - 4,09
4,20 - 4,12
4,07 4,05 4,09
4,39 - 4,36
Skandia bolån 4,08 - 3,97
Länsförsäkringar 4,05 4,21 4,05
Handelsbanken 4,09 - 3,91
ICA Banken 4,02 4,09 4,21
Nordea bolån 4,02 4,03 3,91
SEB 4,24 - 4,20
Ålandsbanken bolån - - -